IKC de Lei, Leimuiden

Sloop voormalig schoolgebouw De Kleine Wereld, bomen verwijderen, bouwrijp maken, rioolwerk, tijdelijke terreinverharding, aanleg schoolplein.